Streetbranding Bilderdijkstraat

 

Streetbranding Bilderdijkstraat

Branding is het creëren van een unieke en onderscheidende merkbeleving bij een of meer doelgroepen. Het Engelse werkwoord to brand betekent letterlijk brandmerken. Het schroeien van een merkteken in de huid van het vee was vroeger een gebruikelijke methode om duidelijk te maken wie de eigenaar was.

 

Onder streetbranding verstaan we het branden van een (winkel)straat of gebied. Een streetbrand is dus een geheel van samenhangende beelden, gevoelens en gedachten die regelmatige bezoekers en klanten exclusief aan een winkelstraat- of gebied koppelen. Een positief en onderscheidend streetbrand vergroot en versterkt de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van een winkelstraat of –gebied. Een goed streetbrand helpt daardoor nieuwe klanten aan te trekken, bestaande klantrelaties te versterken en klantloyaliteit te vergroten. Maar hoe doe je dat, een winkelstraat of -gebied als een sterk merk positioneren? Het bestuur van de ondernemersvereniging en Stadsdeel West hebben bureau Advieszaken gevraagd voor branding van de Bilderdijkstraat. Advieszaken heeft hiervoor ‘het Stappenplan Streetbranding’ ontwikkeld. Meer informatie over deze aanpak is te vinden op www.streetbranding.nl.

 

Waarom Streetbranding?

Volgens Farzad Ghaus van Advieszaken, de veranderingen in de detailhandel en de huidige ongunstige economische omstandigheden maken dat de winkelgebieden nadenken over de vraag hoe hun winkelgebied te positioneren om bestaande klanten te behouden, nieuwe klanten aan te trekken en het winkelgebied aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemers met toegevoegde waarde. Binnenkort komt Farzad Ghaus met een voorstel voor branding van de Bilderdijkstraat waarbij de nadruk ligt op een brede samenwerking. Niet alleen in de Bilderdijkstraat, maar een samenwerking waarbij juist wordt gekeken naar kansen die een samenwerking met bijvoorbeeld De Hallen en Amsterdam Marketing kunnen bieden.

 

Streetbranding is per definitie iets wat in de Bilderdijkstraat als collectief dient te worden opgepakt. Liefst samen met zoveel mogelijk partijen voor wie een vitaal economisch klimaat ter plaatse belangrijk is. Detaillisten bijvoorbeeld, horecaondernemers, zakelijke dienstverleners, pandeigenaren, corporaties, culturele instellingen, bewoners en het stadsdeel/de gemeente. Uiteraard heeft elke partij een andere rol in het brandingsproces. Draagvlak bij al deze partijen is belangrijk, niet alleen voor een gedegen positionering, maar vooral ook voor continuïteit, het uitdragen van de brand.

 

 

 

 

Vragen

Heb je al een vraag over Streetbranding voor de Bilderdijkstraat? Stuur dan een mail aan Farzad Ghaus, f.ghaus@advieszaken.nl.

 

streetbranding_flyer_def_LR-1