Dichter Bilderdijk

Toelichting Willem Bilderdijk

Nederlands Dichter 1756 – 1831.

Geschiedenis

De straat is genoemd naar Mr. Willem Bilderdijk, Ned. dichter en geleerde, geboren 7 september 1756 te Amsterdam, overleden 18 december 1831 te Haarlem.
Willem Bilderdijk, die zich op vele takken van wetenschap toelegde vestigde zich, na zijn rechten studie in Leiden als advocaat in Den Haag.
Als vurig aanhanger van Oranje ging hij in 1795 in vrijwillige ballingschap.
Van 1797 tot 1806 moest hij wegens zijn oranjegezindheid uitwijken naar Engeland.
In 1806 stelde koning Lodewijk Napoleon hem aan als diens leermeester voor de Nederlandse taal.
Na de Franse bezetting gaf hij in Leiden als privaatdocent les in vaderlandse geschiedenis. Met zijn anti-liberale denkbeelden legde hij de grondslag voor de latere Anti-Revolutionaire Partij.
Als dichter en prozaschrijver beoefende hij vele genres. Enkele van zijn beroemde werken zijn ‘De ziekten der geleerden’, zijn onvoltooide epos ‘De ondergang der eerste wereld’ en een 13-delige ‘Geschiedenis des Vaderlands’ die pas na zijn dood werd uitgegeven.

 

bilderdijk

Sfeer impressie

Images en andere media hier.