Geschiedenis Bilderdijkstraat

De Bilderdijkstraat, stamt uit 1878en is de winkelstraat in Amsterdam-West, tussen de Hugo de Grootkade en de Jacob van Lennepkade.
De straat vormt de verbinding tussen de Frederik Hendrikstraat en de Eerste Constantijn Huygensstraat en wordt gekruist door de De Clerqstraat en de Kinkerstraat.
Oorspronkelijk liep de Bilderdijkstraat tot aan de Vondelstraat. Sinds 1894 heet het verlengde van de Bilderdijkstraat (tussen Jacob van Lennepkade en Vossiusstraat) echter de Eerste Constantijn Huygensstraat.

Winkelgebied:

De Bilderdijkstraat is sinds jaar en dag een echte winkelstraat, met unieke grote ondernemingen en veel diversiteit.
Het is een brede mooie straat met veel bomen. De straat wordt begrensd door 2 grachten en doorkruist door meerdere straten, waaronder de Kinkerstraat en de De Clercqstraat.
De herprofilering van het grootste deel van de Bilderdijkstraat is twee jaargelden afgerond en heeft de straat zichtbaar goed gedaan. De rode klinkers geven de straat een warmere uitstraling en de bomen, die zijn blijven staan door de inzet van de bewoners, zorgen voor allure.

Stukje geschiedenis:
De straat werd in 1878 vernoemd naar Willem Bilderdijk (1756-1831), een Nederlandse auteurdichter, geschiedschrijver, taalkundige en advocaat.
De dag na de geboorte van Willem Bilderdijk werden de ruiten van het huis van zijn vader aan de Westermarkt ingegooid. Bilderdijk zou dit beschouwd hebben als de eerste aanslag in zijn leven.
Al vroeg werd Bilderdijk gekweld door bepaalde surrealistische gedachten en chronische vermoeidheid die hem het leven ondraaglijk maakten. Melancholie en doodsverlangen zouden hem hierdoor zijn leven lang achtervolgd hebben.
In zijn zesde levensjaar werd hij ook nog eens getroffen door een ongeluk aan zijn rechtervoet. Hierdoor trad een ontsteking van het beenvlies op.
Medische fouten zorgden ervoor dat Willem Bilderdijk vanaf dat moment binnen moest blijven. Ruim tien jaar bracht hij grotendeels binnenskamers, afgesloten van de buitenwereld en zijn leeftijdgenoten, door.
Hij wijdde zich hier aan de studie, tekenen en schrijven.
Hier legde hij ook de basis voor zijn fabelachtige kennis van zaken. Johannes van Dreght, was die gedurende 10 jaar binnen zijn leraar.

De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde Réveil, een internationale opleving in de christelijke wereld aan het begin van de 19e eeuw.
Bilderdijk kan als de geestelijke vader van het Nederlandse Réveil worden aangemerkt en heeft een stempel gezet op het geestesleven van de 19e eeuw. Samen met anderen zorgen Willem ervoor dat het Liberalisme werd gebroken.
De historicus Jan Romein rekent Willem Bilderdijk dan ook tot de grotere erflaters van onze beschaving.

In 1896 reed de eerste paardentram, lijn Dam – Bilderdijkstraat door de nieuwe straat. In 1900 werd deze verlengd naar de Eerste Constantijn Huygensstraat. In 1902 werd de lijn geëlektrificeerd als lijn 3. Ook de lijnen 1317 en 23 hebben door de Bilderdijkstraat gereden.

In 1920 werd, op de plek van de katholieke begraafplaats en kerk De Liefde (uit 1786) het Bilderdijkpark aangelegd. Dit is tegenwoordig het kleinste park van Amsterdam.
Het ligt aan de Bilderdijkstraat en grenst aan de Hugo de Grootgracht en de Bilderdijkgracht.
De kerk werd in 1885 vervangen door een neogotische kerk aan de andere kant van de Bilderdijkstraat (deze kerk is in 1992 weer gesloopt en vervangen door woningbouw). Nadat de in 1893 geopende Begraafplaats Sint Barbara de rol van de oude begraafplaats had overgenomen, werd de kerk uit 1786 gesloopt in 1912 en kwam de ruimte van begraafplaats en kerk vrij en werd besloten hier een park te maken.
Een bijzonder element in het parkje is het lijkenhuisje, ook wel “het pesthuisje” genoemd  uit 1845, aan de Hugo de Grootgracht. Dit eveneens neogotische gebouwtje heeft er jarenlang ongebruikt gestaan. In 2010 is dit huisje omgebouwd tot theehuis, genaamd “De Liefde”.

In 1953 opende aan de Bilderdijkstraat Dirk van den Broek zijn eerste supermarkt.

In 1981 werd het monumentale Tetterode complex, het gebouw van de voormalige lettergieterij gekraakt.
Dit gebeurde onder leiding van kunstenaar Ronald van Tienhoven. Het gebouw zou oorspronkelijk worden gesloopt, maar binnen een paar jaar werd een convenant gesloten met Woningbouwvereniging Het Oosten.
Op basis daarvan mochten de krakers blijven, onder voorwaarde dat zij de binnenkant van het complex zouden opknappen.
Dit werd gedaan en n de jaren tachtig en negentig groeide het woonwerk complex Tetterode uit tot een gemeenschap van honderden mensen, die vaak een woning en atelier combineerden. Het pand herbergt nu onder andere  een kapperszaak, een galerie en de alternatieve homodisco De Trut.

image003 

Meer informatie over de straat? Mail naar beheer@bilderdijkstraat.net